A. Meer onderwijs

Bewijs bewijs bewijs bewijs bewijs bewijs Tarief euro euro euro euro euro

Voorbeeld(en) van inzet Bron
Dit is het enige onderdeel waar Flex-onderwijs (nog) niets in kan betekeken


Berekening

x

Mensen

 • 0 mbt basisonderwijs
 • 0 mbt voortgezet onderwijs

Bewijs bewijs bewijs bewijs bewijs bewijs Tarief euro euro euro euro euro
€365 PO / €440 VO per leerling voor 10 dagen

Voorbeeld(en) van inzet Bron

 • Verlenging van het schooljaar
 • Verlenging van de schooldag
 • Extra onderwijs, voor of na schooltijd

Berekening

2 weken, 2 uur per dag = €1200
Uitgaande van €60 per uur is dit met minimaal 4 leerlingen rendabel.

Mensen

 • 13x mbt basisonderwijs
 • 8x mbt voortgezet onderwijs
Flex-onderwijs werft, jij selecteert.
Zo besparen we onderwijsgeld en behouden we onderwijskwaliteit


Ben je nieuw? Meld je op flexaanvraag.nl [gratis] aan en klik dan linksboven op "Aanvragen"


Bewijs bewijs bewijs bewijs bewijs bewijs Tarief euro euro euro euro euro
€290 PO / €350 VO per leerling per week

Voorbeeld(en) van inzet Bron

Vooral effectief met het inhalen van methodelessen. Effect wordt verdubbeld bij intensief programma door gekwalificeerde docenten.

Het voordeel van zzp-inzet is dat je niet vast zit aan de kwaliteiten van 1 persoon maar voor verschillende kwaliteiten verschillende mensen kunt inzetten. Een rijk aanbod vanuit flexibele inzet.

Deze interventie heeft volgens onderzoek een leerwinst van 2 maanden.

Berekening

40-uur in de week voor €60 per uur = €2400.

Conclussie: Bij minimaal 8 leerlingen is een zzp'er van €60 per uur rendabel.

Mensen

 • 22x mbt basisonderwijs
 • 14x mbt voortgezet onderwijs
Flex-onderwijs werft, jij selecteert.
Zo besparen we onderwijsgeld en behouden we onderwijskwaliteit


Ben je nieuw? Meld je op flexaanvraag.nl [gratis] aan en klik dan linksboven op "Aanvragen"


B. Effectievere inzet van onderwijs

Bewijs bewijs bewijs bewijs bewijs bewijs Tarief euro euro euro euro euro
€800 per leerling

Voorbeeld(en) van inzet Bron

“Een effectieve interventie vergt een inzet van vijf keer per week 30 minuten instructie, gedurende 12 weken. Dat komt neer op vier volle werkdagen voor een leerkracht/docent, ofwel ongeveer € 800 per leerling. Bij inzet van een onderwijsassistent zouden deze kosten lager liggen, maar uit het onderzoek blijkt dat het effect over het algemeen groter is als leerkrachten/docenten de instructie geven.”

Een kleine nuance is dat hier waarschijnlijk van de loondienst uitgegaan wordt.. Netto. De werkgeverslasten zijn hier dan niet meegerekend. Dat wil zeggen dat men er kostentechnisch € 400 op kan tellen.

Deze interventie heeft volgens onderzoek een leerwinst van 5 maanden.Berekening

5x per week 30 minuten gedurende 12 weken = €1800

Dit is voor 800 euro niet haalbaar. Maar door de flexibiliteit kom je heel ver. Uitgaande van €60 per uur

Mensen

 • 46x mbt basisonderwijs
 • 15x mbt voortgezet onderwijs
Flex-onderwijs werft, jij selecteert.
Zo besparen we onderwijsgeld en behouden we onderwijskwaliteit


Ben je nieuw? Meld je op flexaanvraag.nl [gratis] aan en klik dan linksboven op "Aanvragen"


Bewijs bewijs bewijs bewijs bewijs bewijs Tarief euro euro euro euro euro
€800 per leerling

Voorbeeld(en) van inzet Bron

“Instructie in kleine groepen houdt in dat één leerkracht/docent of iemand anders met onderwijservaring lesgeeft aan groepjes van twee tot vijf leerlingen. Zo kan deze zich exclusief op een klein groepje leerlingen richten, meestal in een apart lokaal of een aparte ruimte.”

Er wordt in het voorbeeld uitgegaan van €400 euro per leerling als er twee leerlingen in een groepje zitten. We rekenen dus eigenlijk 800 per leerkracht. Met het denkmodel van hierboven (loondienst/werkgeverskosten/zzp) is dit voordeliger om een zzp’er in te zetten dan het op het eerste gezicht lijkt

Deze interventie heeft volgens onderzoek een leerwinst van 4 maanden.

Berekening

5x per week 30 minuten gedurende 12 weken = €1800

Dit is voor 800 euro niet haalbaar. Maar door de flexibiliteit kom je heel ver. Uitgaande van €60 per uur

Mensen

 • 54x mbt basisonderwijs
 • 19x mbt voortgezet onderwijs
Flex-onderwijs werft, jij selecteert.
Zo besparen we onderwijsgeld en behouden we onderwijskwaliteit


Ben je nieuw? Meld je op flexaanvraag.nl [gratis] aan en klik dan linksboven op "Aanvragen"


Bewijs bewijs bewijs bewijs bewijs bewijs Tarief euro euro euro euro euro
€12 / €23 per leerling per dag

Voorbeeld(en) van inzet Bron

Er bestaan diverse interventies die gericht zijn op het leren van medeleerlingen. Daarbij werken de leerlingen in tweetallen of kleine groepjes en geven ze elkaar gerichte begeleiding, bijvoorbeeld:

 • leeftijdsoverschrijdende instructie
 • leren met hulp van medeleerlingen
 • wederzijds leren
Deze interventies hebben met elkaar gemeen dat leerlingen zelf verantwoordelijk zijn voor bepaalde aspecten van het lesgeven en voor het evalueren van hun succes.

Deze interventie heeft volgens onderzoek een leerwinst van 5 maanden.

Berekening

1 uur per week waarvan een half uur aan het begin en een half uur aan het einde. Gedurende 12 weken = €720

De financiële haalbaarheid is niet goed aan te geven aangezien er geen duidelijke richtprijzen genoemd zijn.

Mensen

 • 34x mbt basisonderwijs
 • 9x mbt voortgezet onderwijs
Flex-onderwijs werft, jij selecteert.
Zo besparen we onderwijsgeld en behouden we onderwijskwaliteit


Ben je nieuw? Meld je op flexaanvraag.nl [gratis] aan en klik dan linksboven op "Aanvragen"


Bewijs bewijs bewijs bewijs bewijs bewijs Tarief euro euro euro euro euro
€93 per leerling

Voorbeeld(en) van inzet Bron

Feedback houdt in dat de leerling of leerkracht/docent informatie krijgt over zijn of haar functioneren in relatie tot de leerdoelen of -resultaten. Feedback moet erop gericht zijn de leerprestaties van de leerling te verbeteren (en geschikt zijn voor dat doel). Met deze feedback wordt de leerkracht/docent of de leerling bijgestuurd om een bepaald doel te bereiken, door de inspanningen en activiteiten te koppelen aan een bepaald resultaat.

Uitgaande van 27 leerlingen per klas heb je een budget van €93 *27=€2511

Deze interventie heeft volgens onderzoek een leerwinst van 8 (!) maanden.

Berekening

42 uur een externe van €60 per uur. Dat is 1 volle week of 5 weken lang 1 dag in de week. Per klas.

Hier zit een grote haalbaarheid.

Mensen

 • 32x mbt basisonderwijs
 • 10x mbt voortgezet onderwijs
Flex-onderwijs werft, jij selecteert.
Zo besparen we onderwijsgeld en behouden we onderwijskwaliteit


Ben je nieuw? Meld je op flexaanvraag.nl [gratis] aan en klik dan linksboven op "Aanvragen"


Bewijs bewijs bewijs bewijs bewijs bewijs Tarief euro euro euro euro euro
€93 per leerling

Voorbeeld(en) van inzet Bron

Bij een traditionele manier van lesgeven wordt er aan elk onderwerp een vaste hoeveelheid tijd besteed. Daardoor kan de mate van beheersing van de stof per leerling verschillen. Bij beheersingsgericht leren zijn de resultaten constant, maar verschilt de tijd die leerlingen aan een bepaald onderwerp moeten besteden om dit volledig te beheersen en de leerdoelen te behalen.

Deze interventie heeft volgens onderzoek een leerwinst van 5 maanden.

Berekening

42 uur een externe van €60 per uur. Dat is 1 volle week of 5 weken lang 1 dag in de week. Per klas.

Hier zit een grote haalbaarheid.

Mensen

 • 32x mbt basisonderwijs
 • 10x mbt voortgezet onderwijs
Flex-onderwijs werft, jij selecteert.
Zo besparen we onderwijsgeld en behouden we onderwijskwaliteit


Ben je nieuw? Meld je op flexaanvraag.nl [gratis] aan en klik dan linksboven op "Aanvragen"


1. Ga naar FlexAanvraag.nl
Log in of meld je aan met een gratis schoolaccount
2. Filter je wensen en verstuur
Binnen 24 uur reacties van zzp’ers die kunnen
3. Kies de persoon die past
Contact, overeenkomst en akkordeer gewerkte uren

C. Sociaal-emotioneel en fysiek

Bewijs bewijs bewijs bewijs bewijs bewijs Tarief euro euro euro euro euro
€365 PO / €440 VO per leerling voor 10 dagen

Voorbeeld(en) van inzet Bron

Er is een grote verscheidenheid in typen interventies die zich richten op het vergroten van het welbevinden van kinderen en jongeren. De meest voorkomende typen interventies in de schoolcontext zijn interventies die zich richten op:

 • Sociaal-emotionele vaardigheden
 • Sociale probleemoplossende technieken (sociale vaardigheden)
 • Veerkracht (leerlingen en leerkrachten)
 • Mindfulness / meditatie
 • Conflicthantering
 • Inzet van peer mediators
 • Tegengaan van pesten
 • Woedebeheersingsprogramma
 • Stressmanagement en coping-vaardigheden
 • Vaardigheden om ‘nee’ te zeggen
 • Training van leerkrachten in klassenmanagement en eigen competenties
 • Oudertraining in opvoedvaardigheden
 • Cognitieve gedragstherapie (voor specifieke groepen)
Onder andere op flexvakleerkracht.nl vind je verschillende vakexperts die voldoen aan de eisen van het ministerie en dezelfde methodes hanteren.Bij een traditionele manier van lesgeven wordt er aan elk onderwerp een vaste hoeveelheid tijd besteed. Daardoor kan de mate van beheersing van de stof per leerling verschillen. Bij beheersingsgericht leren zijn de resultaten constant, maar verschilt de tijd die leerlingen aan een bepaald onderwerp moeten besteden om dit volledig te beheersen en de leerdoelen te behalen.

Deze interventie heeft volgens onderzoek een leerwinst van 5 maanden.

Berekening

1 dag in de week = 5 lessen = €400 per dag
Je kunt er ook voor kiezen om een teamlid deze lessen te laten uitvoeren en een leerkracht in te huren om de andere taak over te nemen. Of je zoomt in op een vakexpert. Kies wat het beste past!

Mensen

 • 27x mbt basisonderwijs
 • 8x mbt voortgezet onderwijs
Flex-onderwijs werft, jij selecteert.
Zo besparen we onderwijsgeld en behouden we onderwijskwaliteit


Ben je nieuw? Meld je op flexaanvraag.nl [gratis] aan en klik dan linksboven op "Aanvragen"


Bewijs bewijs bewijs bewijs bewijs bewijs Tarief euro euro euro euro euro
€350 PO / €470 VO leerling per jaar

Voorbeeld(en) van inzet Bron

“Sportieve activiteiten zijn bedoeld om via sport de betrokkenheid van leerlingen te vergroten en hun schoolprestaties te verbeteren. Dat kan via door de school zelf georganiseerde naschoolse activiteiten, een lokale sportclub of kinderopvangorganisatie die met sportopgeleide pedagogisch medewerkers werkt. Sommige interventies worden ingezet om jongeren bij andere leeractiviteiten te betrekken, zoals een voetbaltraining bij een lokale voetbalvereniging, gecombineerd met lessen in studievaardigheden, ICT, lezen en schrijven of rekenen/ wiskunde.”

Deze interventie heeft volgens onderzoek een leerwinst van 2 maanden.

Berekening

12 weken, 2 uur per week = €1440
Met minimaal 4 leerlingen is inzet van een zzp'er zonder tussenpartij meer dan rendabel. En je kan hier nog meer kanten mee op: langer/korter, vaker of niet, etc. Uitgaande van €60 per uur

Mensen

 • 33x mbt basisonderwijs
 • 12x mbt voortgezet onderwijs
Flex-onderwijs werft, jij selecteert.
Zo besparen we onderwijsgeld en behouden we onderwijskwaliteit


Ben je nieuw? Meld je op flexaanvraag.nl [gratis] aan en klik dan linksboven op "Aanvragen"


Bewijs bewijs bewijs bewijs bewijs bewijs Tarief euro euro euro euro euro
Geen eenduidig tarief (helaas)

Voorbeeld(en) van inzet Bron

“Cultuureducatie wordt omschreven als meedoen aan kunstzinnige en creatieve activiteiten, zoals dans, drama, muziek, schilderen of beeldhouwen. Deze interventie kan als onderdeel van het lesprogramma plaatsvinden of als buitenschoolse activiteit. Cultuureducatie kan wekelijks of maandelijks worden georganiseerd of in de vorm van een intensiever programma, zoals via zomerscholen of meerdaagse cursussen met verblijf. Hoewel de activiteiten op zichzelf ook educatieve waarde hebben, gaat het in deze menukaart om het effect van cultuureducatie op de schoolprestaties.”

Ideaal om hier de mensen van Flexvakleerkracht.nl voor in te zetten. Je kunt zo eenvoudig thematisch experts inzetten. Per klas of door de hele school.
Deze interventie heeft volgens onderzoek een leerwinst van 2 maanden.

Berekening

40 weken, 1 uur per dag = €2400
Een heel jaar 1 uur per dag, dus 5 per week. Dit kan per 1 klas of per school. Al rendabel met minimaal 4 leerlingen. Uitgaande van €60 per uur

Mensen

 • 29x mbt basisonderwijs
 • 14x mbt voortgezet onderwijs
Flex-onderwijs werft, jij selecteert.
Zo besparen we onderwijsgeld en behouden we onderwijskwaliteit


Ben je nieuw? Meld je op flexaanvraag.nl [gratis] aan en klik dan linksboven op "Aanvragen"


D. Executieve functies

Bewijs bewijs bewijs bewijs bewijs bewijs Tarief euro euro euro euro euro
€93 euro per leerling per jaar

Voorbeeld(en) van inzet Bron

“Metacognitie en zelfregulerend leren zijn erop gericht leerlingen zelf concreter te laten nadenken over hun leerproces. De interventies zijn doorgaans zo ingericht dat leerlingen zelf hun strategie kunnen bepalen en leren wat de beste aanpak is voor een bepaalde leertaak.

Zelfregulerend leren kan in drie hoofdcategorieën worden onderverdeeld:

 • cognitie
 • metacognitie
 • motivatie
Uitgaande van een groep met 27 leerlingen is er €93 * 27 = €2511 begroot. Deze interventie heeft volgens onderzoek een leerwinst van 7 (!) maanden.

Berekening

42 uur een externe van €60 per uur. Dat is 1 volle week of 5 weken lang 1 dag in de week. Per klas.

Hier zit een grote haalbaarheid.

Mensen

 • 19x mbt basisonderwijs
 • 6x mbt voortgezet onderwijs
Flex-onderwijs werft, jij selecteert.
Zo besparen we onderwijsgeld en behouden we onderwijskwaliteit


Ben je nieuw? Meld je op flexaanvraag.nl [gratis] aan en klik dan linksboven op "Aanvragen"


Bewijs bewijs bewijs bewijs bewijs bewijs Tarief euro euro euro euro euro
€580per leerkracht per jaar

Voorbeeld(en) van inzet Bron

Denk aan het volgende voor je deze interventie toepast in je leeromgeving:

 • Samenwerken gaat niet automatisch: leerlingen hebben daar ondersteuning bij nodig en moeten ermee oefenen.
 • De taken moeten zorgvuldig worden verdeeld en omschreven zodat de samenwerking effectief en efficiënt verloopt. Anders zullen sommige leerlingen proberen het werk in hun eentje te doen.
 • Competitie tussen groepen kan een middel zijn om leerlingen effectiever te laten samenwerken. Een te grote nadruk op competitie kan er echter toe leiden dat de leerlingen vooral willen winnen en te weinig gericht zijn op hun leerprestaties.
 • Het is vooral van belang dat minder goed presterende leerlingen tijdens de samenwerking worden gestimuleerd om actief deel te nemen en hun gedachten onder woorden te brengen, zodat ze optimaal kunnen profiteren van de samenwerking.
Deze interventie heeft volgens onderzoek een leerwinst van 5 maanden.

Berekening

€580 per leerkracht staat gelijk aan 1,5 dag een extra kracht per leerkracht/docent. om dit te stimuleren. Je zou dat kunnen uitsmeren in 9 lesuren.

Mensen

 • 9x mbt basisonderwijs
 • 3x mbt voortgezet onderwijs
Flex-onderwijs werft, jij selecteert.
Zo besparen we onderwijsgeld en behouden we onderwijskwaliteit


Ben je nieuw? Meld je op flexaanvraag.nl [gratis] aan en klik dan linksboven op "Aanvragen"


E. Inzet van personeel en ondersteuning

Bewijs bewijs bewijs bewijs bewijs bewijs Tarief euro euro euro euro euro
€1350 per leerling

Voorbeeld(en) van inzet Bron

Klassenverkleining is zeer effectief maar volgens NPO ook duur. Dat hoeft niet.. Uitgaande van 15-20 leerlingen, dus de klas door twee, heb je een extra leerkracht nodig. Kosten: €1350 per leerling. Een klas van 15 is dat 20.000 euro. Dit is omgerekend 370 uur of wel 9,2 volle weken.

Er van uitgaande dat je mbt lesaanbod wellicht maar 4 van de 8 uur kleine groepen nodig hebt, zit je al op 18,4 weken de helft van de groep. Kosten van een extra lokaal zijn hierin niet meegerekend. Extra materiaalkosten zijn er niet.

Deze interventie heeft volgens onderzoek een leerwinst van 3 maanden


Berekening

Voor de €20.000 per jaar heb je 18,4 weken de klas door de helft. Je zou dit zelfs nog kunnen downgraden tot niet de hele dag

Mensen

 • 79x mbt basisonderwijs
 • 53x mbt voortgezet onderwijs
Flex-onderwijs werft, jij selecteert.
Zo besparen we onderwijsgeld en behouden we onderwijskwaliteit


Ben je nieuw? Meld je op flexaanvraag.nl [gratis] aan en klik dan linksboven op "Aanvragen"


Bewijs bewijs bewijs bewijs bewijs bewijs Tarief euro euro euro euro euro
€25.000 per jaar. (exclusief werkgeverslasten van ongeveer €11.000)

Voorbeeld(en) van inzet Bron

Denk aan het volgende voor je deze interventie toepast in je leeromgeving:

 • Bij welke activiteiten kan een onderwijsassistent/instructeur effectief worden ingezet en bijdragen aan betere schoolprestaties, in plaats van alleen ondersteunende taken uit te voeren?
 • Heb je geregeld dat leerkrachten/docenten en onderwijsassistenten/instructeurs begeleiding en training ontvangen, zodat ze leren om effectief samen te werken?
 • Hoe voorkom je dat leerkrachten/docenten minder aandacht gaan besteden aan leerlingen die ook door de onderwijsassistenten/instructeurs worden begeleid?
 • Heb je bedacht hoe je het effect van de inzet van je onderwijsassistenten/instructeurs gaat meten?

Onderwijsassistenten/instructeurs. Kosten worden geschat op 25.000 euro per jaar. Daar kun je bijna 500 uur iemand extern voor inzetten. Steeds een bevoegde instructeur met een andere expertise? Het kan bij invulling door zzp’ers

Deze interventie is vooral effectief met het inhalen van methodelessen. Effect wordt verdubbeld bij intensief programma door gekwalificeerde docenten.

Het voordeel van zzp-inzet is dat je niet vast zit aan de kwaliteiten van 1 persoon maar voor verschillende kwaliteiten verschillende mensen kunt inzetten. Een rijk aanbod!

Deze interventie heeft volgens onderzoek een leerwinst van 1 maand.


Berekening

voor €36.000 heb je 600 uur beschikking over een expert! Dat zijn 30 weken halve dagen.

Mensen

 • 79x mbt basisonderwijs
 • 53x mbt voortgezet onderwijs
Flex-onderwijs werft, jij selecteert.
Zo besparen we onderwijsgeld en behouden we onderwijskwaliteit


Ben je nieuw? Meld je op flexaanvraag.nl [gratis] aan en klik dan linksboven op "Aanvragen"


F. Faciliteiten en randvoorwaarden

Bewijs bewijs bewijs bewijs bewijs bewijs Tarief euro euro euro euro euro
€45.000 per jaar

Voorbeeld(en) van inzet Bron

Bij ouderbetrokkenheid gaat het erom dat ouders hun kinderen begeleiden bij het leren. Voorbeelden van interventies:

 • ouders betrekken bij het leerproces van hun kinderen
 • algemene interventies om ouders te stimuleren hun kinderen te helpen bij bijvoorbeeld lezen of huiswerk
 • activiteiten en programma’s gericht op het ontwikkelen van vaardigheden bij ouders (bijv. geletterdheid of IT-vaardigheden)
Deze interventie heeft volgens onderzoek een leerwinst van 2 maanden.


Mensen

 • 21x mbt basisonderwijs
 • 23x mbt voortgezet onderwijs
Flex-onderwijs werft, jij selecteert.
Zo besparen we onderwijsgeld en behouden we onderwijskwaliteit


Ben je nieuw? Meld je op flexaanvraag.nl [gratis] aan en klik dan linksboven op "Aanvragen"


Bewijs bewijs bewijs bewijs bewijs bewijs Tarief euro euro euro euro euro
€375 per leerling

Voorbeeld(en) van inzet Bron

Digitale technologie is het gebruik van computers en technologie om de leerprestaties op school te bevorderen. Er zijn zeer uiteenlopende interventies op dit gebied, maar ze zijn grofweg in twee groepen te verdelen:

 • technologie voor leerlingen, zoals programma’s of apps voor het oplossen van problemen of opdrachten met een open einde
 • technologie voor leerkrachten/docenten, zoals een digitaal schoolbord
Het voordeel van zzp-inzet is dat je niet vast zit aan de kwaliteiten van 1 persoon maar voor verschillende kwaliteiten verschillende mensen kunt inzetten. Een rijk aanbod!
Deze interventie heeft volgens onderzoek een leerwinst van 4(!) maanden.


Mensen

 • 27x mbt basisonderwijs
 • 24x mbt voortgezet onderwijs
Flex-onderwijs werft, jij selecteert.
Zo besparen we onderwijsgeld en behouden we onderwijskwaliteit


Ben je nieuw? Meld je op flexaanvraag.nl [gratis] aan en klik dan linksboven op "Aanvragen"


Bewijs bewijs bewijs bewijs bewijs bewijs Tarief euro euro euro euro euro

Mensen

 • 33x mbt basisonderwijs
 • 19x mbt voortgezet onderwijs
Flex-onderwijs werft, jij selecteert.
Zo besparen we onderwijsgeld en behouden we onderwijskwaliteit


Ben je nieuw? Meld je op flexaanvraag.nl [gratis] aan en klik dan linksboven op "Aanvragen"


Bewijs bewijs bewijs bewijs bewijs bewijs Tarief euro euro euro euro euro

Mensen

 • 33x mbt basisonderwijs
 • 19x mbt voortgezet onderwijs
Flex-onderwijs werft, jij selecteert.
Zo besparen we onderwijsgeld en behouden we onderwijskwaliteit


Ben je nieuw? Meld je op flexaanvraag.nl [gratis] aan en klik dan linksboven op "Aanvragen"